NovoPro
Cart 2
 • TRIP12 Human cDNA/ORF Clone

TRIP12 Human cDNA/ORF Clone

Cat.#: 767919-1

 • Accession#:
 • Vector:
Optional Service:

Special Price Inquiry USD

Availability: Inquiry
- +

Add to cart to get an online quotation

Product Information

 • Gene name
  thyroid hormone receptor interactor 12
 • Organism
  Human
 • Entrez Gene ID
 • Gene Symbol
  TRIP12
 • Gene Type
  protein coding
 • Also Known as
  ULF; TRIP-12
 • Product Name
  TRIP12(XM_005246957) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X13, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6192
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005293) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X34, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  5997
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005291) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X32, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  5994
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005290) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X31, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6036
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005288) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X28, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6063
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(NM_001284215) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant 2, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6078
 • Annotation
  This variant (2) has a shorter 5' UTR, lacks an alternate in-frame exon in the 5' coding region, and uses an alternate in-frame splice site in the central coding region, compared to variant 1. The encoded isoform (b) is shorter than isoform a.
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(NM_001284214) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant 1, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6123
 • Annotation
  This variant (1) represents the longest transcript and encodes the longest isoform (a).
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005279) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X14, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6189
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005289) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X30, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6039
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(NM_004238) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant 3, mRNA.
 • Synonyms
  XM_376178  
 • ORF length
  5979
 • Annotation
  This variant (3) lacks an alternate in-frame exon and uses an alternate in-frame splice site in the 5' coding region, compared to variant 1. The encoded isoform (c) is shorter than isoform a.
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_005246960) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X18, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6120
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005283) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X20, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6108
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(NM_001284216) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant 4, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  5169
 • Annotation
  This variant (4) lacks three alternate exons that result in the loss of an in-frame segment in the 5' coding region, and uses an alternate in-frame splice site in the central coding region, compared to variant 1. The encoded isoform (d) is shorter than isoform a.
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005292) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X33, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  5982
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005277) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X8, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6204
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_005246958) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X16, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6126
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_006712852) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X22, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6081
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Product Name
  TRIP12(XM_017005284) Human cDNA/ORF Clone
 • Accession NO.
 • Transcript Name
  PREDICTED: Homo sapiens thyroid hormone receptor interactor 12 (TRIP12), transcript variant X21, mRNA.
 • Synonyms
 • ORF length
  6102
 • siRNA

  GCGAGUAAGUUGUAAGUUUtt

  GGCCGGUAUUUAUUAUUCUtt

  GAACUUUCACUAGCAGGAUtt

  GAUUUUGACUCAAACUCUAtt

  AGUCAUAGCUAACACCGAAtt

  UCCUAUCAACGAGCACUAAtt

  ACACUUAGUUGGGUAACAAtt

  AGUCGUUACCUGUUUAAAAtt

  AGACUGAAACAAUUUGUUUtt

  AAAGGGUUCUGUUAAAAUUtt

  GCACCUAGAUUGGAUAGAAtt

  GAUUGAUCUUGUUCCACGAtt

  GCAAUUUGAUUCGUUCAGAtt

 • DataSheet:
 • FAQs:
 • Vector Name
  pcDNA3.1-3xFlag
 • primers
  T7: TAATACGACTCACTATAGGG
  BGH: TAGAAGGCACAGTCGAGG
 • Vector Length
  5508
 • Vector Type
  Mammalian Expression Vector
 • Promoter
  CMV
 • Antibiotic Resistance
  Ampicillin
 • Selection Marker
  Neomycin
 • Protein Tag
  Flag
 • Description
  Mammalian vector for expressing C-terminal 3xFlag tagged proteins.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"